เกี่ยวกับเรา

 MyBestTraining.org (มายด์ เบส เทรนนิ่ง) ดำเนินธุรกิจ อบรม สัมมนา เทรนนิ่งมาตั้งแต่ปี 2549 ใน หลากหลายสาขาวิชา มุ่งเน้นไปสำหรับเพื่อการทำงานโดยเฉพาะ นำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานในปัจจุบันได้ เรียนรู้เพื่อนำไปใช้งานคือสิ่งสำคัญที่สุด MyBestTraining.org (มายด์ เบส เทรนนิ่ง) ดำเนินธุรกิจ อบรม สัมมนา เทรนนิ่งมาตั้งแต่ปี 2549 ใน หลากหลายสาขาวิชา มุ่งเน้นไปสำหรับเพื่อการทำงานโดยเฉพาะ นำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานในปัจจุบันได้ เรียนรู้เพื่อนำไปใช้งานคือสิ่งสำคัญที่สุด
เนื่องจากบริษัท ริชชี่ ริชชี่ ดำเนินธุรกิจด้านอื่น ควบคู่กันไป อาทิเช่น
Corporate Training ด้านการเทรนนิ่ง อบรม สัมมนา Real Estate Agent ด้านการเช่า ซื้อขาย Sales & Marketing Product Distributor ด้านการทำการตลาดและจัดจำหน่ายสินค้า

ดังนั้นไม่เพียงธุรกิจอบรม สัมมนา เท่านั้น เรายังมีประสบการณ์กับธุรกิจด้านอื่นๆ เราจึงทราบความจำเป็นของลูกค้า ว่าคนทำงานต้องการอะไร เพื่อจะนำไปใช้ได้จริง อะไรเหมาะกับในชีวิตการทำงาน อะไรเหมาะเพียงห้องเรียน เพื่อเรียนรู้เท่านั้น
ขอขอบพระคุณองค์กร เล็ก กลาง ใหญ่ ที่ให้ความไว้วางใจ ใช้บริการกับทางเรามายาวนาน และต่อไปในอนาคต

เว็บไซต์ในเครือ

www.homepricethai.com

www.baanphromtalay.com

www.baanpyntalay.com

www.pynland.com

www.mybesttraining.com

http://mybesttraining.com/fortunecookie/